• Bruk av ressursgrupper i 1:1 implementering av iPad i barneskolen 

      Simensen, Kristina Snerling (Master thesis, 2023)
      Denne studien ser på hvordan ressursgrupper kan benyttes i det første året av en 1:1 implementering av iPad i barneskolen. Bakgrunnen for studien er den stadig økende digitaliseringen i norsk skole. Store handlingsrom for ...