• Kunst og håndverk i grunnskolen: Holdninger som eksisterer i dag 

      Siljuberg, Hanne Kristine Møinichen (Master thesis, 2014)
      I denne masteroppgaven rettes fokus mot kunnskap og holdninger om skolefaget Kunst og håndverk For å komme nærmere en forståelse av hvorfor situasjonen i Kunst og håndverk er slik den er, tar jeg utgangspunkt i en casestudie ...