• Frivillige organisasjoners sivilsamfunnsrolle: En studie av klima- og miljøfeltet og velferdsfeltet 

   Strømsnes, Kristin; Ervik, Rune; Reymert, Ingvild; Saglie, Jo (Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2023)
   Denne rapporten er del to i et større forskningsprosjekt om sivilsamfunnets rolle i endring. Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller en viktig demokratisk rolle som bindeledd mellom medborgerne og det politiske systemet. De ...
  • I verdens rikeste land 

   Saglie, Jo (NOVA Rapport 25/03, Report, 2003)
   Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...
  • I verdens rikeste land 

   Saglie, Jo (NOVA Rapport 25/03, Research report, 2003)
   Rapporten kartlegger endringer i fem norske avisers dekning av velferdsstaten fra 1969-99. I rapporten stilles tre hovedspørsmål. For det første: Hvilke velferdspolitiske tiltak og ordninger blir mest omtalt? Analysene ...