• Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

      Saetre, Juliette (Notat;6, Research report, 2020)
      Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...