• Artists and gentrification in specific urban contexts. A case study from Wiliamsburg, New York 

   Sæter, Oddrun; Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article present a case study of artists' role in urban development processes. The focus is upon an evacuation process from a factory building where about 250 artists lived and worked, and how they managed to get back ...
  • Barn og unge: By, sted og sosio materialitet av Sissel Seim og Oddrun Sæter (red.) 

   Seim, Sissel; Sæter, Oddrun (Book; Book; Peer reviewed, 2018)
   Synopsis Hva er barn og unges vilkår i byen? Hvilke betingelser gir byen for samspillet mellom mennesker og byens rom og steder? Hvilke sosiomaterielle vilkår for deltakelse finnes i institusjoner for barn og unge? Kan ...
  • Hva nå, Tøyen? 

   Brattbakk, Ingar; Hagen, Aina Landsverk; Rosten, Monika Grønli; Sæter, Oddrun; Osuldsen, Jenny; Andersen, Bengt; Thorstensen, Erik; Bratseth, Katja (AFI Rapport 2015:8, rapport, 2015)
   AFI har, i samarbeid med Storbyprogrammet (HiOA) og arkitektfirmaet Snøhetta, gjennomført en bred sosiokulturell stedsanalyse av Tøyen på oppdrag for Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo. Oppdraget var å kartlegge og analysere ...