• Antropologisk forskning i sensitive felt: retningslinjer til besvær 

   Rysst, Mari (Norsk Antropologisk Tidsskrift;Årgang 31, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-17)
   Denne artikkelen handler om tre metodologiske utfordringer knyttet til anonymisering, samtykke og detalj-planlagte feltarbeid. Antropologisk forskning er en hermeneutisk, fenomenologisk forskningstradisjon som vektlegger ...
  • Forbruksstrategier i barnerike familier 

   Rysst, Mari; Borgeraas, Elling (Rapport;8-2019, Report, 2019)
   Denne notatet inngår i et større arbeid med å videreutvikle og kvalitetssikre SIFOs referansebudsjett. Hensikten med det foreliggende notatet er å få dypere innsikt i foreldres erfaringer med og oppfatninger om husholdsinterne ...
  • Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler 

   Rysst, Mari; Roos, Gun (Rapport, 2009)
   Dette er en mindre kvalitativ undersøkelse av ikke-vestlige forbrukeres oppfatninger og bruk av sunnhetsmerking av mat basert på observasjoner i butikk og kvalitative intervjuer med 10 innvandrerkvinner i Alna bydel i ...
  • Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler 

   Rysst, Mari; Roos, Gun (Rapport, 2009)
   Dette er en mindre kvalitativ undersøkelse av ikke-vestlige forbrukeres oppfatninger og bruk av sunnhetsmerking av mat basert på observasjoner i butikk og kvalitative intervjuer med 10 innvandrerkvinner i Alna bydel i ...
  • "Inkludering og språkforståelse" 

   Rysst, Mari (Prosjektnotat 1-2009, Notat, 2009)
   Denne rapporten evaluerer kurs for innvandrerkvinner i Bydel Alna i Oslo. Kurset ble arrangert av Stiftelsen Betanien i samarbeid med Alna Bydel og heter ” Inkludering og Språkforståelse”. Tilknyttede prosjekter ...
  • "Inkludering og språkforståelse" - en evaluering av kurs for innvandrerkvinner i Alna Bydel, Oslo 

   Rysst, Mari (Prosjektnotat 1-2009, Notat, 2009)
   Denne rapporten evaluerer kurs for innvandrerkvinner i Bydel Alna i Oslo. Kurset ble arrangert av Stiftelsen Betanien i samarbeid med Alna Bydel og heter ” Inkludering og Språkforståelse”. Tilknyttede prosjekter ...
  • Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Prosjektnotat 5-2014, Notat, 2014)
   Dette notatet diskuterer kroppsidealer, kroppspress og praksiser for endring av utseende blant noen kvinner i Oslo. Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Popularity, Gender and Social Inclusion among Girls i ethnically diverse contexts in Norway 

   Rysst, Mari (International Journal of Child, Youth and Family Studies;Vol 11 No 1 (2020): International Journal of Child, Youth and Family Studies, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-12)
   This article discusses the phenomenon of popularity and its implications for gender construction, social inclusion, and gender equality among girls in two ethnically diverse contexts in Norway. At one field site, girls of ...
  • Retusjert reklame og kroppspress 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Oppdragsrapport 1-2014, Rapport, 2014)
   Nummer: 1-2014 Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Retusjert reklame og kroppspress 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Oppdragsrapport 1-2014, Rapport, 2014)
   Nummer: 1-2014 Tilknyttede prosjekter Kroppspress
  • Skjønnhet og helse 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Rapport, 2011)
   Nummer: 1-2011 Innhold image(arrow) Innledning: Utseendets sosiale betydning Av Ingun Grimstad Klepp, Gun Roos og Mari Rysst image(arrow) ”Å se bra ut”: kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge Av Mari Rysst ...
  • Skjønnhet og helse 

   Roos, Gun; Rysst, Mari (Rapport, 2011)
   Nummer: 1-2011 Innhold image(arrow) Innledning: Utseendets sosiale betydning Av Ingun Grimstad Klepp, Gun Roos og Mari Rysst image(arrow) ”Å se bra ut”: kroppsidealer og kroppspraksiser i Norge Av Mari Rysst ...
  • Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn 

   Rysst, Mari; Bugge, Annechen Bahr (Oppdragsrapport 5-2013, Rapport, 2013)
   Overraskende lite reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn De senere årene har det blitt satt stadig mer søkelys på samfunnets ansvar for å tilrettelegge for gode helsevalg. Ett av tiltakene som vurderes er å ...
  • Usunne mat- og drikkereklamer rettet mot barn 

   Rysst, Mari; Bugge, Annechen Bahr (Oppdragsrapport 5-2013, Rapport, 2013)
   Overraskende lite reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn De senere årene har det blitt satt stadig mer søkelys på samfunnets ansvar for å tilrettelegge for gode helsevalg. Ett av tiltakene som vurderes er å ...