• Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen 

   Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol 3 No 2 (2019): Kroppsøvingsfaget i bevegelse, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-20)
   Denne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet og utviklingen av ...
  • Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen 

   Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad (Journal for Reseach in Arts and Sports Education;Vol. 3, No. 2 (2019): Kroppsøvingsfaget i bevegelse, Journal article; Peer reviewed, 2019-06)
   Denne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet og utviklingen av ...