• Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser 

   Rusnes, Ingrid (AFI Notat 2010:2, Report, 2010)
   Denne rapporten er en norsk kunnskapsoversikt eller litteraturgjennomgang av forsknings- og praksisbasert kunnskap rundt arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser (helsebegrensninger). Rapporten gir en ...
  • Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse 

   Skarpaas, Ingebjørg; Rusnes, Ingrid (AFI Notat 2008:17, Report, 2008)
   Denne evalueringen har vist at trainee-programmet i sentralforvaltningen har gitt personer med funksjonsnedsettelse og høy utdanning muligheten til å få relevant jobberfaring, og for noen en fast jobb. Samtidig har ...
  • Seniorpolitikk – virker virkemidlene? 

   Hilsen, Anne Inga; Salomon, Robert; Heen, Hanne; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Rusnes, Ingrid; Skarpaas, Ingebjørg; Ødemark, Guro (AFI Rapport 2010:4, Report, 2010)
   Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP). Hovedproblemstilling i prosjektet er: Hvorfor og hvordan bidrar ulike seniorpolitiske tiltak til å forlenge yrkesdeltakelsen til seniorer i ulike ...