• Kamuflert ekspertrolle - et paradoks i endringsarbeid 

      Høiby, Anne; Ranger, Marianne Neverland (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 22, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      I velferdsarbeid er det behov for en tosidig kompetanse: ekspert-/regel-/substanskunnskap og brukerorientert tilnærming. Vårt bidrag i dette feltet er at vi har studert samtalekompetansens betydning for å imøtekomme ...