• Behovsmedisinering i sykehjem: Forskrivning, bruk og dokumentasjon av effekt. 

      Rønningen, Stine Wang; Bakken, Kjersti; Granås, Anne Gerd (Sykepleien forskning;8(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Bakgrunn: For å sikre sykehjemspasienter effektiv og forsvarlig legemiddelbehandling, kreves hensiktsmessige rutiner for forskrivning, håndtering og effektdokumentasjon både av legemidler gitt fast og ved behov. Vår ...