• Innvandrerorganisasjoner i Norge 

   Predelli, Line Nyhagen (NIBR-rapport 2006:14, Rapport, 2006)
   Rapporten formidler kunnskap om innvandrerforeningenes utbredelse, utforming og virkemåte, og analyserer i hvilken grad de spiller en rolle i politiske prosesser. De fleste innvandrerforeninger er lokalt baserte og er ...
  • Mellom konflikt og integrasjon 

   Helgesen, Marit; Allern, Elin Haugsgjerd; Predelli, Line Nyhagen (NIBR prosjektrapport 2001:11, Rapport, 2001)
   Rapporten gir en evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM). KIM er et statlig, regjeringsoppnevnt utvalg, som består av representanter for innvandrerorganisasjoner, politiske partier og offentlig ...