• Forebygging av angst hos barn 

      Plavoukos, Ana Stavrola (MALKS;2016, Master thesis, 2016)
      Artikkel 1 Omtrent 15-20 % av barn og unge sliter med psykiske vansker hvorav angst er den mest vanligste lidelsen. Dersom ubehandlet kan angsten medføre en rekke negative konsekvenser i fremtiden. Angst har generelt vært ...