• Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring 

   Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning;8 (1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hva måler den nasjonale leseprøven når den gjennomføres av elever med norsk som andrespråk? I denne artikkelen analyserer vi data som viser at totalskåren på nasjonal leseprøve korrelerer med høy morfologisk bevissthet og ...
  • Bruk av skolebibliotekets ressurser i tospråklig opplæring 

   Bakke, Mari Holm (Master thesis, 2011)
   Temaet i denne oppgaven er bruk av skolebibliotekets ressurser i morsmålsopplæring for minoritetselever. Jeg har gjort feltarbeid på en skole på Østlandet med stor andel minoritetselever. Skolen har siden høsten 2007 ...
  • Can library use enhance intercultural education? 

   Pihl, Joron (Journal article; Peer reviewed, 2012-02-27)
   This article explores the questions to what extent educational research addresses library use in education and how the library can contribute to intercultural education. The focus is primarily on elementary education in ...
  • The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration 

   Eri, Thomas; Pihl, Joron (Educational Action Research;, Journal article; Peer reviewed, 2016-02-26)
   Teacher and librarian collaboration has relatively low priority in schools and in educational research. This is a paradox, as teachers and librarians share a common social and educational mandate of literacy education. The ...
  • Literacy Education and Interprofessional Collaboration 

   Pihl, Joron (Professions & Professionalism;1 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The aim of this article is to explore inter-professional collaboration in literacy education. It examines factors that facilitate collaboration between teachers and librarians and the contributions to literacy education. ...
  • Literacy education, reading engagement, and library use in multilingual classes 

   Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (Intercultural Education;23 (3), Journal article; Peer reviewed, 2012-08-28)
   The topic of this paper is literacy education and reading engagement in multilingual classes. What facilitates reading engagement in the language of instruction in multilingual classes? In this paper, we analyze reading ...
  • Litteraturbasert undervisning i en flerkulturell skole : utfordringer og muligheter 

   Espevoll, Christer (Master thesis, 2009)
   I denne avhandlingen undersøker jeg hvordan lærerne i tre fjerdeklasser på en flerkulturell barneskole arbeider med litteraturbasert undervisning. Avhandlingen er en del av det forskningsbaserte skoleutviklingsprosjektet ...
  • Lystlesingens betydning 

   Pihl, Joron (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   Formålet med dette kapittelet er å undersøke lystlesingens betydning som estetisk erfaring og egenverdi for leseren, og lystlesingens betydning for læring. Tradisjonelt assosieres lystlesing med lesing i fritiden: lesing ...
  • Minoritetsspråklige elever i spesialundervisning : elevperspektiver 

   Wiger, Kristine (Master thesis, 2012)
   Minoritetsspråklige elever er overrepresentert i spesialundervisning. Spesialundervisning er ment å være en spesielt tilpasset opplæring gitt til elever som vurderes å ikke ville ha tilstrekkelig utbytte av ordinær ...
  • Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2 Learners 

   Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (The Reading Matrix;, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Studies show that morphological and lexical awareness is a particularly important variable for reading comprehension after the primary school years. Research on L1 students’ reading and writing competence has revealed ...
  • Nasjonale minoriteter og det flerkulturelle Norge : utsyn 

   Pihl, Joron (Chapter; Peer reviewed, 2010)
  • Nordic discourses on marginalisation through education 

   Pihl, Joron; Holm, Gunilla; Riitaoja, Anna-Leena; Jón Ingvar, Kjaran; Carlson, Marie (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of this article is analysis of discursive marginalisation through education in Nordic welfare states. What knowledge do Nordic research discourses produce about marginalisation through education in Nordic welfare ...