• Estetikk og visuell kommunikasjon ved kulturminne 

      Persen, Siri Beate (MAPD;2012, Master thesis, 2012)
      Å informere om kulturarven er viktig. Like viktig er det for informasjonen å nå frem til folk, om faget og å skape interesse. Skilt skal være gode, men på kulturminnets premisser. Skiltet ved Nes kirkeruin er en ...