• Assosiasjon mellom baselinekarakteristika og bensmerte 6 uker etter sykehusinnleggelse hos konservativt eller kirurgisk behandlede isjiaspasienter. 

   Fossholt, Ingunn (MAFYS;2020, Master thesis, 2020)
   Hensikt: Forskning på faktorer assosiert med bensmerte på kort sikt for isjiaspasienter er mangelfull. Hensikten var å kartlegge smerteutvikling og baselinefaktorer assosiert med bensmerter etter 6 uker for konservativt ...
  • Correlation between gene expression and MRI STIR signals in patients with chronic low back pain and Modic changes indicates immune involvement 

   Vigeland, Maria Dehli; Flåm, Siri Tennebø; Vigeland, Magnus Dehli; Espeland, Ansgar; Kristoffersen, Per Martin; Vetti, Nils; Wigemyr, Monica; Bråten, Lars Christian Haugli; Gjefsen, Elisabeth; Schistad, Ellina Iordanova; Haugen, Anne Julsrud; Johanessen, Anne Froholdt; Skouen, Jan Sture; Zwart, John Anker Henrik; Storheim, Kjersti; Pedersen, Linda Margareth; Lie, Benedicte Alexandra (Scientific Reports;12, Article number: 215 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-01-07)
   Disability and distress caused by chronic low back pain (LBP) lacking clear pathoanatomical explanations cause huge problems both for patients and society. A subgroup of patients has Modic changes (MC), identifable by MRI ...
  • Genome-wide analysis identifies impaired axonogenesis in chronic overlapping pain conditions 

   Khoury, Samar; Parisien, Marc; Thompson, Scott J.; Vachon-Presseau, Etienne; Roy, Mathieu; Mitchell, Amy; Winsvold, Bendik K S; Skogholt, Anne Heidi; Brumpton, Ben Michael; Willer, Cristen J.; Fors, Egil Andreas; Heuch, Ingrid; Nielsen, Jonas Bille; Storheim, Kjersti; Hagen, Knut; Nilsen, Kristian Bernhard; Hveem, Kristian; Fritsche, Lars; Thomas, Laurent; Pedersen, Linda Margareth; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Johnsen, Marianne Bakke; Lie, Marie; Holmen, Oddgeir; Børte, Sigrid; Stensland, Synne; Zhou, Wei; Mundal, Ingunn Pernille; Zwart, John Anker Henrik; Kania, Artur; Mogil, Jeffrey S.; Diatchenko, Luda (Brain;Volume 145, Issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-11)
   Chronic pain is often present at more than one anatomical location, leading to chronic overlapping pain conditions (COPC). Whether COPC represents a distinct pathophysiology from the occurrence of pain at only one site is ...
  • Hva eksisterer av kilder på Arbeidsdeltakelse hos sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser under ordningen Raskere tilbake: en scoping review 

   Remøy, Paul (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Det brukes milliarder av kroner på permanent og midlertidig uførhet i Norge og det er angitt at behovet for arbeidskraft vil overstige den tilgjengelige i fremtiden. Muskel- og skjelettlidelser er et stort nasjonalt ...
  • Low Back Pain With Persistent Radiculopathy; the Clinical Role of Genetic Variants in the Genes SOX5, CCDC26/GSDMC and DCC 

   Lie, Marie; Pedersen, Linda Margareth; Heuch, Ingrid; Winsvold, Bendik K S; Gjerstad, Johannes; Hasvik, Eivind Olay; Nygaard, Øystein Petter; Grotle, Margreth; Matre, Dagfinn; Zwart, John Anker Henrik; Nilsen, Kristian Bernhard (Frontiers in Genetics;January 2022 | Volume 12 | Article 757632, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-24)
   In a recently published genome-wide association study (GWAS) chronic back pain was associated with three loci; SOX5, CCDC26/GSDMC and DCC. This GWAS was based on a heterogeneous sample of back pain disorders, and it is ...
  • Macrophage migration inhibitory factor: A potential biomarker for chronic low back pain in patients with Modic changes 

   Gjefsen, Elisabeth; Gervin, Kristina; Goll, Guro Løvik; Bråten, Lars Christian Haugli; Wigemyr, Monica; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Vigeland, Maria Dehli; Schistad, Ellina Iordanova; Pedersen, Linda Margareth; Pripp, Are Hugo; Storheim, Kjersti; Selmer, Kaja Kristine; Zwart, John Anker (RMD Open;Volume 7, Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-03)
   Background: Low back pain (LBP) is a leading cause of disability worldwide, but the aetiology remains poorly understood. Finding relevant biomarkers may lead to better understanding of disease mechanisms. Patients with ...
  • Validation of the Norwegian pain sensitivity questionnaire 

   Valeberg, Berit Taraldsen; Pedersen, Linda Margareth; Girotto, Valentina; Christensen, Vivi Lycke; Stubhaug, Audun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background and purpose: There is a large variation in people’s reactions to painful stimuli. Although some conditions are more painful, the variation between people is larger than the reaction to pain across conditions. ...