• Sykepleierstudenter, mestringstro og praksis 

      Pedersen, Elisabeth Kristine Schjelderup Sandum (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn og formål: Praksis utgjør halvparten av grunnutdanningen i sykepleie. Formålet med oppgaven er å finne ut hvilke deler av praksis sykepleierstudenter er mest fornøyd med og hvordan praksisdelen av studiet påvirker ...