• Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Rapport, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Rapport, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen? 

   Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (Universitetsforlaget;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
   I Norge, som i mange andre land, får kvinner gjennomgående vesentlig lavere pensjon enn menn. Det norske pensjonssystemet har flere elementer som bidrar til å redusere dette kjønnsgapet, som omsorgsopptjening blant ...
  • The Impact of Relative Poverty on Norwegian Adolescents' Subjective Health: A Causal Analysis with Propensity Score Matching 

   Elstad, Jon Ivar; Pedersen, Axel West (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Studies have revealed that relative poverty is associated with ill health, but the interpretations of this correlation vary. This article asks whether relative poverty among Norwegian adolescents is causally related to ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   The project is part of the activities of FAMI - Center for research on poverty and social assistance and it is financed by the Directorate for Social affairs and health. It is an evaluation of an ongoing experimantal project ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   The project is part of the activities of FAMI - Center for research on poverty and social assistance and it is financed by the Directorate for Social affairs and health. It is an evaluation of an ongoing experimantal project ...
  • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

   Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA-notat;4: 2020, Research report, 2020)
   Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...
  • Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Tidsskrift for samfunnsforskning vil prøve å gi et norsk publikum vitenskapelig orientering om samfunnsforhold og mellommenneskelige spørsmål. […] Vår oppgave er å legge fram resultater av forskning, ikke å fremme sosiale ...