• The age profile of European welfare states: A source of intergenerational conflict? 

   Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   Many have predicted that population aging will lead to increased distributional conflicts between the young and the old. Younger population segments will oppose the heavy burden that pension systems and public provision ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Research report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Bostøttens egenandelsberegning – forankring i underliggende prinsipper 

   Astrup, Kim Christian; Pedersen, Axel West (BOVEL-notat;2/2024, Working paper, 2024)
   Formålet med prosjektet har vært å legge frem forslag til et mer prinsipielt begrunnet og forankret system for inntektsprøving av den statlige bostøtteordningen. Mens det såkalte Bostøtteutvalget i sin rapport fra 2022 ...
  • Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Hva sier opinionen? 

   Kitterød, Ragni Hege; Pedersen, Axel West (Universitetsforlaget;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
   I Norge, som i mange andre land, får kvinner gjennomgående vesentlig lavere pensjon enn menn. Det norske pensjonssystemet har flere elementer som bidrar til å redusere dette kjønnsgapet, som omsorgsopptjening blant ...
  • Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater 

   Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det er av stor interesse å kunne måle presist hvordan den typiske avgangsalderen utvikler seg på samfunnsnivå og hvordan den eventuelt varierer mellom grupper på individnivå. I denne artikkelen redegjør vi for ulike ...
  • Hvordan måle tidspunkt for avgang fra yrkeslivet i Norge? Om ulike definisjoner, metoder og resultater 

   Hellevik, Tale; Herlofson, Katharina; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det er av stor interesse å kunne måle presist hvordan den typiske avgangsalderen utvikler seg på samfunnsnivå og hvordan den eventuelt varierer mellom grupper på individnivå. I denne artikkelen redegjør vi for ulike ...
  • The Impact of Relative Poverty on Norwegian Adolescents' Subjective Health: A Causal Analysis with Propensity Score Matching 

   Elstad, Jon Ivar; Pedersen, Axel West (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Studies have revealed that relative poverty is associated with ill health, but the interpretations of this correlation vary. This article asks whether relative poverty among Norwegian adolescents is causally related to ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   The project is part of the activities of FAMI - Center for research on poverty and social assistance and it is financed by the Directorate for Social affairs and health. It is an evaluation of an ongoing experimantal project ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   Dette er sluttrapporten fra en forskningsbasert evaluering av «Samarbeidsprosjektet færre utkastelser». Hensikten med prosjektet var å utvikle metoder og rutiner for å redusere antallet begjæringer og gjennomførte utkastelser ...
  • Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? 

   Kitterød, Hege; Grødem, Anne Skevik; Pedersen, Axel West (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 24, nr. 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-16)
   Det finnes mye forskning om «kjønnsgapet» i politiske holdninger som innebærer at kvinner slutter sterkere opp om en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn. Derimot er det lite kunnskap om et eventuelt kjønnsgap i ...
  • Lønner det seg å jobbe? Inntektsutvikling blant stønadsmottakere som øker sin arbeidsdeltakelse 

   Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian; Pedersen, Axel West (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Spørsmålet om hvor mye trygde- og stønadsmottakere vil «tjene på» inntektsgivende arbeid er ofte diskutert. I denne artikkelen analyserer vi registerdata for 89 000 familier som i 2017 fikk nesten alle sine inntekter ...
  • Nye samordningsregler fra 2011: Taper offentlig ansatte på å jobbe lenge? 

   Haugen, Fredrik; Pedersen, Axel West; Rødevand, Sissel (NOVA-notat;4: 2020, Research report, 2020)
   Dette notatet drøfter reglene for samordning av offentlig tjenestepensjon og folketrygd som trådte i kraft i 2011. Reglene innebærer at opptjent tjenestepensjon gradvis går tapt for ansatte som jobber videre i stillingen ...
  • Rising Inequality in the Egalitarian Nordics 

   Barth, Erling; Moene, Karl Ove (Kalle); Pedersen, Axel West (Chapter; Peer reviewed, 2021-03)
   The chapter demonstrates that while the Nordic countries remain relatively affluent and egalitarian, inequality of disposable household income has been on the rise over the past 30 years. The increase in income inequality ...
  • Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Tidsskrift for samfunnsforskning vil prøve å gi et norsk publikum vitenskapelig orientering om samfunnsforhold og mellommenneskelige spørsmål. […] Vår oppgave er å legge fram resultater av forskning, ikke å fremme sosiale ...
  • Transactional sex among youth in Oslo: Prevalence, associated characteristics and vulnerabilities. 

   Hagene, Helene Storbråten (Master thesis, 2022)
   Background: The aim of this master thesis was to investigate the prevalence of experience with transactional among a representative sample of youth and the association with sexual abuse, substance abuse, perceived mental ...
  • Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang 

   Herlofson, Katharina; Hellevik, Tale; Pedersen, Axel West; Solem, Per Erik (NOVA Rapport;2023: 3, Report, 2023)
   Hvordan forløper overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet i dagens Norge? Spørsmålet belyses i denne rapporten som presenterer funn fra prosjektet ...
  • Welfare state redistribution between overlapping generations – normative theories applied to two contemporary debates 

   Pedersen, Axel West; Schøyen, Mi Ah (Chapter; Peer reviewed, 2021-09-13)
   In this chapter, we discuss theoretical approaches to justice in relation to economic distribution and redistribution across age groups, and we explore their implications for current debates in the domains of pension policy ...