• Sikkerhetskultur i omsorgsarbeid: En studie av personellsikkerhet 

      Oprann, Ingeborg (MALKS;2016, Master thesis, 2016)
      Denne studien tar for seg vold i arbeidslivet. Artikkelen utdyper teori om organisasjonskultur og sikkerhetskultur, og tar for seg sikkerhetskulturen ved fire virksomheter i privat helse- og sosialsektor i Rogaland fylke. ...