• Samarbeidsprosjekt mellom profesjonsutdanning og klinisk praksis; prosess og erfaring 

      Hagstrøm, Nora; Tessem, Siri; Erichsen, Anne Spendrup; Omang, Siri (Fysioterapeuten;78 ()1, Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Innledning og hensikt: Forskingssamarbeid på tvers av institusjoner er berikende, men krevende. Her formidler fysioterapeuter ved en høgskole og et universitetssykehus erfaringer som kan lette slikt samarbeid. Hoveddel: ...