• Status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010 

      Brevik, Ivar; Nygård, Lars (NIBR-notat 2011:113, Notat, 2011)
      Last ned gratis Rapporten har to deler. DelI er en kvantitativ sammenliknende analyse av status og utvikling i Oslos eldreomsorg 2001-2010. Forholdene i institusjon, heimebaserte tjenester, omsorgsboliger og samlet ...