• En ny væren i verden: Erfaringer med bevissthets-trening 

      Notland, Helene (MAPO;2017, Master thesis, 2017)
      Bakgrunn: Det er behov for studier som undersøker forholdet mellom kropp og sinn for bedre å forstå utvikling av helse og sykdom. BevissthetsTrening er et selvhjelpskurs som lærer teknikker i positiv visualisering som ...