• Lek i overgangen fra barnehage til skole 

      Nikolic, Silje Hoel (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er skrevet ved OsloMet - storbyuniversitet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Oppgaven er en del av Master i Skolerettet utdanningsvitenskap, fordypning i kroppsøving og ...