• Biblioteket og de nasjonale minoritetene rom og romanifolket 

      Nes, Benedikte (Master thesis, 2009)
      I 1999 ble rom (sigøynere) og romanifolket (tatere) anerkjent som nasjonale minoriteter, sammen med kvener, skogfinner og jøder. Status som nasjonal minoritet gir spesielle rettigheter knyttet til det å bevare og utvikle ...