• Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 10/08, Rapport, 2008)
   This report comes out of a small research project commissioned to NOVA by the Administration for health and welfare in the Municipality of Oslo, who wanted better documentation on the «needs for care services for the elderly ...
  • Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 10/08, Rapport, 2008)
   Rapporten dokumenterer bruk av pleie- og omsorgstjenester blant «eldre fra etniske minoriteter», samt kommunenes erfaringer med å yte tjenester til disse brukerne. Kommunene som inngår i prosjektet, er Oslo, Bergen, ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 13/07, Rapport, 2007)
   A central question is how to give elderly from the majority- and minority populations in Norway equivalent care services. In the project «Care Services for elderly persons with a non-western ethnic minority background» the ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 13/07, Rapport, 2007)
   Denne rapporten er et ledd i prosjektet "Eldre innvandrere - tilpasning av pleie og omsorgstilbudet" som finansieres av Integrerings- og mangfoldsavdelingen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Et sentralt spørsmål er: ...
  • Ett års gratis barnehage - hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 7/03, Rapport, 2003)
   Barna som deltok i forsøket med gratis barnehage for fire- og femåringer i bydel Gamle Oslo er nå begynt på skolen. Denne rapporten gjør rede for hvordan samarbeidet mellom skolen og familiene som mottok tilbudet fungerer. ...
  • Ett års gratis barnehage - hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 7/03, Rapport, 2003)
   Barna som deltok i forsøket med gratis barnehage for fire- og femåringer i bydel Gamle Oslo er nå begynt på skolen. Denne rapporten gjør rede for hvordan samarbeidet mellom skolen og familiene som mottok tilbudet fungerer. ...
  • Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 3/02, Rapport, 2002)
   I denne rapporten presenteres resultatene av NOVAs evaluering av forsøket med gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet ...
  • Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 3/02, Rapport, 2002)
   I denne rapporten presenteres resultatene av NOVAs evaluering av forsøket med gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet ...
  • Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 12/06, Rapport, 2006)
   The report deals with how the use made of a service changes when it switches from being free to being charged for. In autumn 1998 a trial scheme started involving fours hours of free day care centre provision for all ...
  • Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 12/06, Rapport, 2006)
   Høsten 1998 startet et forsøk med fire timers gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Senere ble dette utvidet til også å omfatte fireåringene. Målet var å få flere barn med innvandrerbakgrunn til å begynne ...
  • Mangfoldig omsorg 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 16/09, Rapport, 2009)
   The aim of the project The project, entitled "Multicultural elderly care", which was initiated by KS (the Norwegian Association of Local and Regional Authorities), examines three immigrant groups' expectations towards old ...
  • Mangfoldig omsorg 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 16/09, Rapport, 2009)
   Rapporten handler om tre innvandrergruppers forventninger til alderdommen. Informantene har opprinnelse i Vietnam, Sri Lanka eller Pakistan. Prosjektet har to hovedmål: 1) Å undersøke informantenes kjennskap til kommunenes ...
  • Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 18/05, Rapport, 2005)
   Elever som har foreldre som ikke bor sammen (såkalt særboende foreldre), gjør det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn andre elever. Hva er årsaken til dette? Hvilke mekanismer gjør at foreldrenes samlivsvalg virker inn ...
  • Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 18/05, Rapport, 2005)
   Elever som har foreldre som ikke bor sammen (såkalt særboende foreldre), gjør det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn andre elever. Hva er årsaken til dette? Hvilke mekanismer gjør at foreldrenes samlivsvalg virker inn ...
  • To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn - fører det til integrering? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 6/03, Rapport, 2003)
   Hvilken betydning har det for familier med innvandrerbakgrunn å få tilbud om fire timer barnehage de to siste årene før skolestart? Bidrar det til økt integrering? Disse spørsmålene er utgangspunktet for evalueringen som ...
  • To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn - fører det til integrering? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 6/03, Rapport, 2003)
   Hvilken betydning har det for familier med innvandrerbakgrunn å få tilbud om fire timer barnehage de to siste årene før skolestart? Bidrar det til økt integrering? Disse spørsmålene er utgangspunktet for evalueringen som ...