• A Framework for Long-Term Vibration-Based Monitoring of Bridges 

   Erduran, Emrah; Ulla, Frida Kristin; Næss, Lone (Sensors;Volume 21 / Issue 14, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-11)
   A new framework for long-term monitoring of bridges is proposed in order to negate (i) the impact of measurement uncertainties on damage detection in vibration-based structural health monitoring and (ii) the low sensitivity ...
  • MiniBars™ som fiberarmering i momentpåkjente betongkonstruksjoner 

   Smedsrud, Erik Høivik; Nilsson, Göran Joakim Christian; Næss, Lone (Bachelor thesis, 2019)
   SAMMENDRAG Denne bacheloroppgaven belyser bruken av MiniBarsTM som fiberarmerig i momentpåkjente betongkonstruksjoner. Rapporten tar utgangspunkt i en brukonstruksjon utsatt for trafikklaster. Det undersøkes om denne typen ...
  • A new framework for long-term vibration-based SHM 

   Næss, Lone; Ulla, Frida Kristin (MABY;2021, Master thesis, 2021)
   This thesis presents a methodology for vibration-based damage identification in a long-term structural health monitoring scheme. The frequency with which damage is detected is proposed as a new parameter. In order to ...