• Dagligvareportal 

      Nærby, Ane (Bachelor thesis, 2017-05)
      Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en dagligvareportal som gir mer makt til konsumentene i forhold til aktørene i dagligvarebransjen kan utformes.