• Koronapandemiens konsekvenser for barnehagesektoren – en oppfølgingsstudie 

      Myrvold, Trine Monica; Os, Ellen; Hernes, Leif; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:8, Research report, 2022-08)
      Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-håndtering i barnehagesektoren, og er en oppfølging av et prosjekt gjennomført høsten 2020. Temaer som belyses er styringsdialogen mellom sentrale myndigheter, ...