• Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet 

   Myrvang, Vigdis Hegna (NOVA Rapport 1/06, Rapport, 2006)
   The main topic of this study is how polio-stricken persons experience the end of working life, early retirement and aging. Why do they leave working life? How do they cope with illness and challenges during the transitional ...
  • Ut av arbeidslivet: livsløp, mestring og identitet 

   Myrvang, Vigdis Hegna (NOVA Rapport 1/06, Rapport, 2006)
   Tema for avhandlingen er uførepensjonering. Hovedspørsmålene er hvorfor personer med seinskader etter polio slutter i arbeidslivet - slik de selv ser det - og hvordan de takler overgangen til å bli uførepensjonister. ...