• Utfordringer med å etablere en ny praksis 

      Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud; Henni, Silje Havrevold; Myrstad, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Bakgrunn: Svært mange nye tiltak som har vist seg å ha god effekt, etableres likevel ikke som ny praksis. Det er behov for kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for nye tiltak slik at de har optimal mulighet for å bli ...