• Det er i hverdagen vi lever: En kvantitativ studie av alkohol, arbeidsliv og aktivitet 

   Moe, Marte Slemskogen Hartz (MAERG;2018, Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Gjennom aktivitetene i hverdagen skaper mennesker meningen med livet. Arbeid er en viktig arena for mennesker i arbeidsfør alder, og alkohol er av mange ansett å være en naturlig del av arbeidslivet. Alkohol ...
  • Tid brukt på daglige aktiviteter og alkoholbruk - WIRUS screening studien 

   Moe, Marte Slemskogen Hartz; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus (Ergoterapeuten;Årgang 63, Nr. 6, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Background: Activities may affect individuals’ health, for instance by playing a role in determining which protective factors, but also risk, people are exposed to. The aims of this study were to explore associations ...