• Do terrorist Attacks Affect Ethnic Discrimination in the Labour Market? Evidence from Two Randomised Field Experiments 

   Birkelund, Gunn Elisabeth; Chan, Tak Wing; Ugreninov, Elisabeth; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Rogstad, Jon (British Journal of Sociology;Volume 70, Issue 1 - January 2019, Journal article; Peer reviewed, 2018-01-24)
   Terrorist attacks are known to influence public opinion. But do they also change behaviour? We address this question by comparing the results of two identical randomized field experiments on ethnic discrimination in hiring ...
  • Finansieringssystemer og faglige «stammekriger»: en trussel mot ytringsfrihet i akademia? 

   Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Wollebæk, Dag (Chapter; Peer reviewed, 2022)
   Den akademiske friheten skal sikre forskere frihet til å ytre sine faglige synspunkter, men både faglig perspektivmangfold og forskeres ytringsrom kan møte mange barrierer. Hvordan forskningen er organisert og finansiert, ...
  • Tidsskrift for samfunnsforskning: 'Problemorientert empirisme' gjennom 60 år 

   Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Pedersen, Axel West (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Tidsskrift for samfunnsforskning vil prøve å gi et norsk publikum vitenskapelig orientering om samfunnsforhold og mellommenneskelige spørsmål. […] Vår oppgave er å legge fram resultater av forskning, ikke å fremme sosiale ...