• Seleksjonsprosessens fallgruver i offentlige organisasjoner 

      Ibraimi, Arigona; Meskini, Tasnim (Bachelor thesis, 2017-05)
      Denne oppgave handler om fallgruver i seleksjonsprosessen, hovedsakelig intervjuprosessen. Problemstillingen vår er «Hvilke fallgruver kan oppstå i seleksjonsprosessen, og hvilke tiltak gjør offentlige organisasjoner for ...