• Evaluering av handlingsprogram for universell utforming 

   Martin Lund-Iversen; lenes (NIBR-notat 2005:121, Notat, 2005)
   Last ned gratis Handlingsprogrammet for universell utforming ble gjennomført i årene 2002-2004. Det hadde som målgrupper beslutningstakere og ansatte på alle nivåer i offentlig forvaltning. Siktemålet var bevisstgjøring ...
  • Handlingsplan for universell utforming 

   Martin Lund-Iversen; Arvid Strand (NIBR-notat 2005:120, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet inneholder et opplegg for evaluering av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonevne som trådte i kraft 23. november 2004.
  • Helsespørsmål og konsekvensutredninger 

   Arvid Strand; Bjørn Moen; Martin Lund-Iversen; Tesli, Arne (NIBR-notat 2005:115, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet er utarbeidet på forespørsel fra Sosial- og helsedirektoratet som ledd i enhetens arbeid med å ivareta helsespørsmål bedre i konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven og i arbeider med ...
  • Oppfølgende undersøkelser og overvåking i KU 

   Martin Lund-Iversen; Aud Tennøy (NIBR-notat 2003:109, Notat, 2003)
   Last ned gratis Prosjektet undersøker problemstillinger knyttet til oppfølgende undersøkelser og overvåkning i konsekvensutredningssaker: hvilke krav har vært stilt i sakene, er kravene blitt oppfylt og i så fall av hvem, ...
  • Paragraf 4 i forskriften om konsekvensutredninger 

   Martin Lund-Iversen (NIBR-notat 2002:110, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer resultatene av en undersøkelse om oppfatninger og erfaringer med § 4 i forskriften om konsekvensutredninger hos et bredt sammensatt utvalg som har erfaring med å vurdere forskriftens ...
  • Rikspolitiske retningslinjer 

   Martin Lund-Iversen; Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2004:104, Notat, 2004)
   Last ned gratis I notatet drøftes rikspolitiske retningslinjer (RPR) som virkemiddel. Det gis en beskrivelse av det juridiske utgangspunket, samt en kort oversikt over de sju retningslinjene som hittil er utarbeidet. ...
  • Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

   Martin Lund-Iversen (NIBR-notat 2006:127, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet er en evaluering av rikspolitiske retningslinjer etter plan- og bygningsloven. Tilknyttet prosjekt Evaluering av Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge