• Friheten i den moderne mannsrollen. Et Etnodrama 

      Magnusson, Eric Robert (Master thesis, 2016)
      Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan menn opplever friheten i den moderne mannsrollen. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative forskningsintervjuer hvor informantgruppen består av fem personer. Forskningslitteratur ...