• Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer 

      Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis;Vol. 14, No. 3, 2020, Peer reviewed; Journal article, 2021-01-22)
      I denne artikkelen undersøker vi fremtidige muligheter og utfordringer i femårige lærerutdanninger i kroppsøving og idrettsfag på masternivået, i lys av kvalitet og relevans for fagfeltet. I undersøkelsen ble det benyttet ...