• Teori og praksis hånd i hånd i helsearbeiderfaget 

      Longo, Tone Rita (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Dette forskningsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse som ble gjennomført på to sykehjem i Oslo i perioden 2010 – 2011. Prosjektets problemstilling: Hva kan veileder bidra med for å hjelpe lærlingen å koble teori og ...