• Syns- og hørselshemmedes opplevelse av lydforhold i rom og arealer 

   Lillin Cathrine Knudtzon (NIBR-notat 2011:102, Notat, 2011)
   Notatet presenterer funn fra en undersøkelse om opplevelse av akustiske forhold rettet til personer med nedsatt syn og personer med nedsatt hørsel. To spesielt vanskelige arealer lydmessig er kantiner og andre innendørs ...
  • Universell utforming relatert til sosial og økonomisk bærekraft 

   Lillin Cathrine Knudtzon; Per Medby (NIBR-notat 2011:110, Notat, 2011)
   Last ned gratis Sosial bærekraft er et begrep som konkretiseres ulikt over tid og i ulike land.Universell utformingn er en kvalitet som i økende grad inngår i operasjonaliseringen av begrepet. Vi indikerer hvordan dette ...
  • Universell utforming underveis 

   Lillin Cathrine Knudtzon; Siri Nørve (NIBR-notat 2008:108, Notat, 2008)
   Notatet er en underveisrapportering på evalueringen av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. I notatet beskrivers hvordan brukermedvirkning er gjennomført i driftingen ...