• Styringsdokumenter til NAV - En flernivåanalyse av styringspraksis 

      Lien, Inga (Master thesis, 2020)
      Denne studien har som formål å analysere hvordan styringen utøves på tre ulike nivåer i NAV (Arbeids- og velferdsetaten). Studien er blitt gjennomført som en dokumentanalyse basert på følgende problemstilling: «På hvilken ...