• The link between flipped and active learning: a scoping review 

   Li, Rita; Lund, Andreas; Nordsteien, Anita (Teaching in Higher Education;, Peer reviewed; Journal article, 2021-06-20)
   Flipped learning in higher education is becoming increasingly widespread. Although the number of flipped learning articles has increased since 2011, systematic reviews of flipped learning have been criticized for lacking ...
  • Smertebehandling av rusmisbrukere innlagt i sykehus 

   Li, Rita; Andenæs, Randi; Undall, Eva; Nåden, Dagfinn (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bakgrunn: Smertebehandling til opioidavhengige er krevende fordi opioidavhengighet stimulerer nevropsykologiske, atferdsmessige og sosiale responser, som igjen forsterker smerteopplevelsen og kompliserer adekvat smertelindring. ...