• Education and Civic Engagement among Norwegian Youths 

   Lauglo, John (NOVA Rapport 14/06, Report, 2006)
   This report discusses the connection between education and civic engagement among Norwegian youth: What role does education play in building civic engagement among youths under conditions where the great majority of them ...
  • Unge fra innvandrerfamilier og sosial kapital for utdanning 

   Lauglo, John (NOVA Notat 6/10, Notat, 2010)
   Hvor godt lykkes unge fra innvandrerfamilier i utdanningssystemet, og hva betyr ”sosial kapital” for at de skal lykkes? I denne studien gjennomgås relevant norsk og internasjonal forskning. Den gir en oversikt over hvor ...