• Fra YFF som læringsarena til relevant yrkesutdanning 

      Larsen, Lars Rolf (MAYP;2018, Master thesis, 2018)
      Med innføring av Kunnskapsløftet 2006, ble faget Prosjekt til fordypning PTF, nå yrkesfaglig fordypning lansert i videregående opplæring. En viktig grunn for å innføre faget var å gi elevene mulighet til å prøve ut og å ...