• Sosial kapital blant marginaliserte 

      Larring, Kari Bakke; Stjernø, Steinar (Fontene forskning;(1), Journal article; Peer reviewed, 2010-01)
      Begrepet sosial kapital i moderne samfunnsvitenskap er knyttet til en sentral idé i sosialt arbeid – at sosiale relasjoner og nettverk representerer ressurser som kan hjelpe folk videre i livet. I forskningen er denne ...