• Bolig med kommunens bistand 

   Langsether, Åsmund (NOVA Rapport 17/05, Rapport, 2005)
   Assignment objectivesThis report describes a project carried out by Norwegian Social Research (NOVA) on behalf of the Ministry of Local Government and Regional Development (KRD). The Ministry was primarily concerned to ...
  • Bolig med kommunens bistand 

   Langsether, Åsmund (NOVA Rapport 17/05, Rapport, 2005)
   I denne rapporten presenteres resultatene av en kartlegging av de metoder kommunene benytter når de bistår vanskeligstilte boligsøkere med å leie bolig i det private leiemarkedet. De fleste kommuner yter slik bistand i en ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 6/11, Notat, 2011)
   Kommuner som deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram må innledningsvis få utført en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I dette NOVA-notatet presenteres resultatene av den foranalysen som NOVA ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune: En forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:06, Working paper, 2011-10)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Asker kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et forpliktende ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune - en forstudie 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 4/11, Notat, 2011)
   Kommuner som deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram må innledningsvis gjennomføre en for-analyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I dette NOVA-notatet presenteres resultatene av den foranalysen som NOVA ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune – en forstudie 

   Langsether, Åsmund; Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2011:04, Working paper, 2011-06)
   Husbanken startet i 2008/2009 Boligsosialt utviklingsprogram. Kongsvinger kommune søkte om å bli tatt opp som deltaker, og søknaden ble innvilget. Målet med programsatsingen er at kommunene som deltar, gjennom et for- ...
  • Boligsosiale utfordringer og løsninger 

   Sandlie, Hans Christian; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 8/10, Notat, 2010)
   Notatet presenteres resultatene fra et prosjekt NOVA har utført på oppdrag for Lørenskog kommune. Prosjektet består av en «foranalyse» kommunen må gjennomføre i forbindelse med sin deltakelse i Husbankens Boligsosiale ...
  • Boligsosiale utfordringer og løsninger 

   Sandlie, Hans Christian; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 8/10, Notat, 2010)
   Notatet presenteres resultatene fra et prosjekt NOVA har utført på oppdrag for Lørenskog kommune. Prosjektet består av en «foranalyse» kommunen må gjennomføre i forbindelse med sin deltakelse i Husbankens Boligsosiale ...
  • Fragmentert og koordinert 

   Sørvoll, Jardar; Langsether, Åsmund; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 18/08, Rapport, 2008)
   Our knowledge of how Norwegian municipalities organise their work within the field of the social housing policy is sparse and fragmented. What is known is mainly based upon investigations of single municipalities and/or ...
  • Fragmentert og koordinert 

   Sørvoll, Jardar; Langsether, Åsmund; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 18/08, Rapport, 2008)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et oppdragsprosjekt forskningsinstituttet NOVA har utført for Husbanken Region Midt-Norge. Formålet med prosjektet har vært å framskaffe mer og sikrere kunnskap ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Rapport, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Den kommunale utleiesektor 

   Langsether, Åsmund; Medby, Per (NOVA Rapport 12/07, Rapport, 2007)
   I denne rapporten presenteres de viktigste resultatene fra et prosjekt som har studert kommunenes utleie av boliger. Hovedtemaet i prosjektet har vært å finne ut hvordan kommunene fastsetter husleiene i de boligene de leier ...
  • Kommunen som boligeier 

   Langsether, Åsmund; Skårberg, A. (NOVA Rapport 5/07, Rapport, 2007)
   This report describes a project carried out by the social research institutes NOVA and Fafo on behalf of the Ministry of Local Government and Regional Development (KRD). The Ministrys prime concern was to document routines ...
  • Kommunen som boligeier 

   Langsether, Åsmund; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 5/07, Rapport, 2007)
   I denne rapporten presenteres resultatene av et oppdragsprosjekt NOVA og Fafo har utført for Kommunal- og regionaldepartementet. Hovedtemaet for dette prosjektet har vært å foreta en kartlegging av kommunenes praksis og ...