• Den levende tøymusa: En tekstanalytisk undersøkelse av familieidealer 

      Lübeck, Susanna Borovski (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven undersøker hvordan familieidealer kommer til syne i dagboktekster som skrives av familier med barn på småskoletrinnet. Dagboktekstene er referater som har kommet til etter at barnet har hatt besøk av klassens ...