• ACT og FACT : hva er ACT-team og hva er FACT-team og på hvilken måte kommer dette pasienten til gode? 

   Smilden, Anders; Willumsen de Haas, Helene (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Per 1. mai 2018 (Nasjonalt kompetansetjeneste, ROP) finnes 17 FACT-team og 8 ACT-team i Norge. Flere team er under etablering, og det er et ønske fra helsemyndighetene om at flere team opprettes. Assertive Community ...
  • Age-related differences in self-report and objective measures of cognitive function in older patients prior to chemotherapy 

   Utne, Inger; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Rasmussen, Hege Lund; Torstveit, Ann Helen; Paul, Steven M.; Lindemann, Kristina Yvonne Kathe; Vistad, Ingvild; Rodriguez-Aranda, Claudia; Miaskowski, Christine (Nursing Open;, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-08)
   Aim: Evaluate for differences in demographic and clinical characteristics and subjective and objective measures of cognitive function (CF) between younger older adults (YOA, 60–69 years) and older adults (OA, ≥70 years). ...
  • Differences in income trajectories according to psychological distress and pain - A longitudinal study among Norwegian social assistance recipients 

   Løyland, Borghild; Hermansen, Åsmund; Dahl, Espen; Wahl, Astrid Klopstad (Scandinavian Journal of Public Health;, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-24)
   Aim: Mental diseases and pain are serious public health problems and are a leading cause of disability worldwide. The aim of this study is to describe how pain and psychological distress separately and in combination are ...
  • Distinctions between self-report and performance-based measures of physical function in older patients prior to chemotherapy 

   Torstveit, Ann Helen; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Guren, Marianne; Paul, Steven M.; Ritchie, Christine; Vistad, Ingvild; Miaskowski, Christine; Utne, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background The maintenance of physical function (PF) is an extremely important outcome for elderly people. Objective The aims of this study were to identify differences in the subjective and objective measures of ...
  • ”Er det forskjell på hvordan kvinner og menn vurderer sin helse og funksjonsevne etter hjerneslag?” En kartleggingsstudie basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3). 

   Todal, Line (Master thesis, 2014)
   Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke om kvinner og menn vurderer sin helse og sin funksjonsevne forskjellig etter ett hjerneslag og om det er forskjell i bruk av helsetjenester. Teoretisk forankring: ...
  • Family experiences with palliative care for children at home: A systematic literature review 

   Winger, Anette; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Løyland, Borghild; Kristiansen, Camilla; Helseth, Sølvi; Ravn, Ingrid Helen (BMC Palliative Care;19, Article number: 165 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-10-24)
   Background: The main goal of pediatric palliative care (PPC) is to improve or maintain the best possible quality of life (QoL) for the child and their family. PPC can be provided in community health centres, within the ...
  • Funksjonsevne blant langtidsmottakere av sosialhjelp 

   van der Wel, Kjetil; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild; Naper, Sille Ohrem; Slagsvold, Marit (HiO-rapport;2006 nr. 29, Research report, 2006-12)
  • Kvinner og menns vurdering av helse og funksjonsevne i HUNT 3 etter hjerneslag 

   Løyland, Borghild; Todal, Line; Andenæs, Randi (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Bakgrunn: I Norge er det årlig cirka 15 000 sykehusinnleggelser på grunn av hjerneslag. Utenlandske studier har vist at flere kvinner enn menn rapporterer dårligere helse og funksjonsevne etter hjerneslag, men dette er ...
  • “Like Walking in a Fog”—Parents' perceptions of sleep and their consequences of sleep loss when staying overnight with child in hospital 

   Angelhoff, Charlotte; Sjølie, Hege; Mörelius, Evalotte; Løyland, Borghild (Journal of Sleep Research;First published 13 November 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-15)
   Disruption of parental sleep in hospital, with frequent awakenings and poor sleep quality, limits the parents' resources to meet the child's needs and maintain parental wellbeing. The aim of the study was to explore and ...
  • Mental health and access to active labor market programs 

   Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (Nordic Journal of Working Life Studies;Vol 10 No 3 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-09-14)
   This paper examines the often-overlooked precondition for successful implementation of active labor market policy, namely equal access to labor market programs. Focusing on a cohort of social assistance recipients, we ...
  • Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI) 

   Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Kjerland, Linn Elise; Rønning, Mette; Rodrigues-Aranda, Claudia; Rasmussen, Hege Lund; Løyland, Borghild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Antall krefttilfeller blant eldre øker sterkt, og i forbindelse med behandlingen kan kreftpasienter være utsatt for kognitive endringer. Mange av dem som overlever kreft, får nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon ...
  • Quality of life and fear of COVID-19 in 2600 baccalaureate nursing students at five universities: a cross-sectional study 

   Beisland, Elisabeth Grov; Gjeilo, Kari Hanne; Andersen, John Roger; Bratås, Ola; Bø, Bodil; Haraldstad, Kristin; Hjelmeland, Inger Helen Hardeland; Iversen, Marjolein M.; Løyland, Borghild; Norekvål, Tone Merete; Riiser, Kirsti; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Utne, Inger; Flølo, Tone Nygaard (Health and Quality of Life Outcomes;19, Article number: 198 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-08-19)
   Background: The COVID-19 pandemic has caused signifcant disruptions in the implementation of programs across educational institutions. Nursing students, being both young adults and by practical training, part of the health ...
  • Relationship between teaching modality and COVID-19, well-being, and teaching satisfaction (campus & corona): A cohort study among students in higher education 

   Fretheim, Atle; Helleve, Arnfinn; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Flatø, Martin; Telle, Kjetil Elias; Watle, Sara Sofie Viksmoen; Schjøll, Alexander; Helseth, Sølvi; Jamtvedt, Gro; Hart, Rannveig Kaldager (Public Health in Practice;Volume 2, November 2021, 100187, Peer reviewed; Journal article, 2021-08-27)
   Objectives: Higher education institutions all over the world struggled to balance the need for infection control and educational requirements, as they prepared to reopen after the first wave of the COVID-19 pandemic. A ...
  • Students’ observations of hand hygiene adherence in 20 nursing home wards, during the COVID-19 pandemic 

   Sandbekken, Ida Hellum; Hermansen, Åsmund; Utne, Inger; Grov, Ellen Karine; Løyland, Borghild (BMC Infectious Diseases;22, Article number: 156 (2022), Peer reviewed; Journal article, 2022-02-14)
   Background: Healthcare-associated infections are a major threat to patient safety, particularly vulnerable elderly living in nursing homes, who have an increased risk of infections and mortality. Although good hand hygiene ...
  • Students’ top 10 priorities of research uncertainties on students’ sleep: a pragmatic James Lind Alliance approach 

   Holmen, Heidi; Riiser, Kirsti; Løyland, Borghild; Sandbekken, Ida Hellum; Almendingen, Kari; Andenæs, Randi; Bjørnnes, Ann Kristin; Holmberg Fagerlund, Bettina; Albertini Früh, Elena; Helseth, Sølvi; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Leegaard, Marit; Misvær, Nina; Pallesen, Ståle; Rasalingam, Anurajee; Ravn, Ingrid Helen; Ribu, Lis; Rostad, Hanne Marie; Nilsen, Bente; Sæterstrand, Torill Margaret; Torbjørnsen, Astrid; Utne, Inger; Valeberg, Berit Taraldsen; Valla, Lisbeth; Winger, Anette; Grov, Ellen Karine (BMJ Open;Volume 11, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2021-01-26)
   Objectives: Inspired by the James Lind Alliance (JLA) user involvement approach, the aim of the present study was to identify the top 10 uncertainties for sleep research raised by students in higher education, and to discuss ...
  • Sykepleie og gråt: det ivaretakende perspektiv 

   Bjørnø, Aina Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn: I denne oppgaven har jeg forsøkt å bringe gråt opp og frem med fokus på fenomenets kompleksitet, for å vekke interesse, så vel som for å spre kunnskap. Gråt er utforsket fra ulike hold i ønsket om å ...
  • Sykepleieren er avgjørende for HIV-forebyggende tilbud til menn som har sex med menn 

   Fornes, Tomine Marie Krogh; Anderson, Nelli (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne oppgaven var innledningsvis å utforske sykepleierens forpliktelser og ansvar i forbindelse med å informere om preeksponeringsprofylakse (PrEP) som et HIV-forebyggende tilbud til menn som har sex med ...
  • Symptom experience of older oncology patients with low versus high levels of multimorbidity prior to chemotherapy 

   Gaudernack, Henrik; Hareide, Martine Mathia; Miaskowski, Christine; Ritchie, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Utne, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Abstract Purpose Evaluate for differences in demographic and clinical characteristics between older oncology patients with low multimorbidity (<2 multimorbidities) and high multimorbidity (≥2 multimorbidities) and evaluate ...
  • Symptom experience of older oncology patients with low versus high levels of multimorbidity prior to chemotherapy 

   Gaudernack, Henrik Egeland; Hareide, Martine Mathia; Miaskowski, Christine; Ritchie, Christine; Løyland, Borghild; Grov, Ellen Karine; Paul, Steven M; Torstveit, Ann Helen; Utne, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Purpose Evaluate for differences in demographic and clinical characteristics between older oncology patients with low multimorbidity (<2 multimorbidities) and high multimorbidity (≥2 multimorbidities) and evaluate for ...
  • A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences 

   Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Helseth, Sølvi (Quality of Life Research; October 2019, Volume 28, Issue 10, Journal article; Peer reviewed, 2019-05-20)
   PurposeQuality of life (QOL) is an important concept in the field of health and medicine. QOL is a complex concept that is interpreted and defined differently within and between disciplines, including the fields of health ...