• Familieskolen, et hermeneutisk verksted 

      Læknes, Inger Katrine (Master thesis, 2017)
      I denne masteroppgaven vil jeg undersøke noen aspekter ved hva som oppleves hjelpsomt i systemisk fundert terapi med familier. Jeg har valgt å gjøre det ved å intervjue foreldre som har deltatt i en terapeutisk flerfamiliegruppe ...