• Kjønn og ledelse i sjømatnæringen 

      Lähdekorpi, Emma (Bachelor thesis, 2017-05)
      Norge er en av de mest likestilte land i verden og det er gjort flere strukturelle ordninger og tiltak for å sikre like muligheter i arbeidslivet uavhengig av kjønn. Likevel er menn sterkt overrepresenterte i de fleste ...