• Eldre innvandrere og organisasjoner 

   Annaniassen, Erling; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 13/10, Rapport, 2010)
   Rapporten inngår som en del av prosjektet «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet,» finansiert av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). ...
  • Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 

   Kristiansen, Inger-Hege; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 14/10, Rapport, 2010)
   In 2006 eight municipalities received grants from the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion to develop services aimed at potentially excluded youth between the ages of 17 and 23. The money should be used to ...
  • Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 

   Kristiansen, Inger-Hege; Skårberg, Anna (NOVA Rapport 14/10, Rapport, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av utviklingsprosjektet «Utsatte unge 17–23 år i overgangsfaser». Det treårige utviklingsarbeidet ble initiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, ...
  • Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 

   Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Notat 5/09, Notat, 2009)
   Dette notatet er en underveisevaluering av utviklingsprosjektet Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser. Det treårige utviklingsarbeidet er initiert av Barne- og likestillingsdepartementet, og har som siktemål å utvikle nye ...
  • Verdighetsforvaltning i liv på grensen 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Moshuus, Geir; Suseg, Helle; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 16/10, Rapport, 2010)
   Point of departure and research questions In 2006 the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion (BLD) funded a comprehensive study of children, young people and their parents from households with long-term low ...
  • Verdighetsforvaltning i liv på grensen 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Moshuus, Geir; Suseg, Helle; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 16/10, Rapport, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra en studie av familier som lever med lang tids fattigdom. Den er inspirert av amerikansk fattigdomsforskning og formet av møter med husholdninger over hele landet som over lang tid har ...