• Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen 

      Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne (Norsk pedagogisk tidsskrift;(3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Læreryrket beskrives både som en relasjonsprofesjon og en omsorgsprofesjon, og gode relasjoner mellom lærer og elev blir i mange studier vurdert som en sentral faktor når det gjelder elevenes læring. Dette aktualiserer ...