• Sammen i arbeidspraksis. 

      Kopperud, Kristine Schanke (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
      Målet med dette prosjektet har vært å se nærmere på betydningen av tett oppfølging fra faglærer i arbeidspraksis for elevene ved Helse- og oppvekstfag. Jeg ønsker å se på og konkretisere erfaringer fra elever, faglærere ...